LỐP ĐẶC ĐÀN HỒI

Giải pháp tốt nhất khi xử lí hàng hóa

Bám đường và êm ái
Hoa lốp nhiều gai
Hiệu suất vượt trội
Độ rung thấp
Không tạo vết trên sàn, lắp đặt dễ dàng
•  Hoa lốp  Bám đường, Êm ái   •  Tiêu chuẩn môi trường EU REACH
•  Hợp chất BLK, Không tạo vết   •  Lắp đặt Dễ dàng
•  Sản xuất tại Hàn Quốc   •  3 lớp
Sản phẩm khác

ZALO
FACEBOOK
0906 35 35 90